تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

معمـــــا

هر كسی آمد مرا در خویش پیدا كرد ورفت
در نگاهم بی كسی را یك معما كرد ورفت
با كلید خستگی درهای حسرت را گشود
تكه های قلب خود را نذر فردا كرد و رفت
فكرهای پخته اش را پشت افكارم نوشت
نسخه های بی كسی را بازامضاء كردورفت
در نگاهی كه مرورش ،یاد آبی پاك بود
كینه های كهنه اش را غرق دریا كرد و رفت
دستهایش را پر از باران احساسم نمود
آسمان را در نگاه خاك معنا كرد ورفت


 


ارسال شده در تاریخ: شنبه 9 بهمن 1389 || دیـــدگاه ()