تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

عجب روزگار غریبی

روزها باعجله میگذرند
نمیدانم ازچه فرار میكنند ثانیه ها دقیقه ها ساعتها روزها
آنچنان میدوند كه من حتی به گرد پایشان هم نمیرسم!!!!!!!!
به كجا میروند؟ از كجا می آیند ؟اصلا چه میخواهند؟
تو میدانی ؟
نه من نیز نمیدانم و نمیخواهم كه بدانم
چراكه هرچه بیشتر میدانم دنیا بیشتر عذابم میدهد
و چه خوب گفته اند خوش بحال دیوانه كه همیشه خندانه
میبینم كسانی را كه هیچ چیز را نمیفهمند وراحت زندگی میكنند
و خوش یه سعادت آنان كه نمیفهمند

 


ارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 30 دی 1389 || دیـــدگاه ()