تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

یکی رو چه جور آدم می کنید؟

شما چه جوری آدم میکنید؟؟

آخه این طفلکی مگه چشه ؟؟ بچه به این خوفی!!!
یه هفته تو دستشویی نگهش میدارم !!
به به !!!میندازمش جلو تمساحا!!!
میبرمش خونمونو تمیز کنه !!! 
یه آدامس میندازم تو دهنمو قلچ قلوچ بغل گوشش هی می ترکونمش!!!
همچین آدمش کنم ،داستانش بشه صدتا کتاب !!!
انقدر بوسش میکنم تا آدم شه !!!
خیسش می کنمو و هی میزنم آی می چسبههه ها !!!
10 بار با ماشین از روش رد میشم!!! 
خفش می کنم از دستش راحت شم !!!
24ساعته می کوبم تو کلش!!!
با پـا میرم تو صورتش !!!
یه گلوله حرومش می کنم و یه عمر با خوشی زندگی می کنم !!!
روبه روش میشینمو هی انگشت تو چشش می کنم !!!
قطع امید !!  این آدم بشو نیست!!!
اگه آدمش کنم ،دیگه به کی بخندم ؟!!
توکل به خدا می کنم...!!!
از پشت بوم شوتش می کنم پایین !!!
می فروشمش نون خشکی همه پولشو شوکولات می خرم !!!
انقدر تنبیهش می کنم تا آدم شه !!!
با قلقلک شکنجش میدم !!!
موبایلشو میندازم تو چاه دستشویی !!!

یا هر چیز دیگه كه به ذهن مشغولتون میرسه


ارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 23 دی 1389 || دیـــدگاه ()