تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

کار سختی‌ستْ دوست نداشتنِ تو

 عاشــقت خواهم ماند بی آن که بدانی دوستــتــ خواهم داشت بی آن که بگویم
درد دلــ خواهم گفت بی هیچ گمانی گوش خواهم داد
بی هیچ سخنی در آغوشتــ خواهم گریست بی آن که حس کنی در تو ذوبــــ  خواهم شد
بی هیچ حراراتی این گونه شاید اِحساسمــ نمیــرد
.
.
.
چرا پنهان کنم؟
راز آن است که کس نداند
اما خدا می داند
و تو
هنوز نمی دانی
که من
چقدر دوستت دارم ...ارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 14 مهر 1390 || دیـــدگاه ()