تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

ای ز عشقت عالمی ویران شده

من میشوم حوا و تو آدم من باش !
فقط یادت باشد  من حوایی هستم  كه نه با سیب نه با گندم 
بلکه با لبخندی  تو را به دنیایِ خود میكشم . . .
یا نه !
من  میشوم زُلیخا تو یوسف كنعانی !
این بار این زُلیخا ترفندی به بازار می آورد كه یوسف خود پیراهن بدرَد !!
یا میخواهی من لیلی شوم ، لیلی  كه  این بار خرابه نشین مجنونش شود
یا اگر دوست داری من میشوم مُرده ایی بی جان !
فقط تو عیسی باش با دم مسیحایی !!
 و من هر لحظه می میرم به عشق یك دم نفَست ...

نامم لیلاست اما
.
.
.
مجنون تواَمارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 7 مهر 1390 || دیـــدگاه ()