تبلیغات
هر کُجا باشم آسمون مالِ مَنہ

روزهای آخر اسفند

همیشه روزهای آخر اسفند رو دوست دارم. روزهایی که پر از جنب و جوشن. روزهایی که بوی بهار می دن. روزهایی که نوید یه شروع تازه رو می دن...بهار فصل زیباییه... در روزهای آخر اسفند ...در نیمروز روشن ... وقتی بنفشه ها را ... با برگ و ریشه و پیوند و خاک ... در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند ... جوی هزار زمزمه درد و انتظار... در سینه می خروشد و بر گونه ها روان ..." ای کاش آدمی وطنش را همچون بنفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست ... در روشنایی باران ... در آفتاب پاک ... در روزهای آخر اسفند..."
امیدوارم همیشه :

دلت شاد و لبت خندان بماند
برایت عمرجاویدان بماند
خدارا میدهم سوگند برعشق
هرآن خواهی برایت آن بماند
بپایت ثروتی افزون بریزد
که چشم دشمنت حیران بماند
تنت سالم سرایت سبز باشد
برایت زندگی آسان بماند
تمام فصل سالت عید باشد
چراغ خانه ات تابان بماند

-::- سال نـــو مبارک -::-


ارسال شده در تاریخ: پنجشنبه 26 اسفند 1389 || دیـــدگاه ()